Reserva de les sales d’assaig del Teatre Plaza

Reserva d’un espai d’assaig (sales Pepe Rubianes, Adolfo Marsillach i Carmen Amaya), per a activitats de caire cultural, artístic, educatiu i cívic, durant el curs escolar.

Tràmits relacionats:

Abast i requisits

Qui ho pot sol·licitar

Associacions, col·lectius i entitats sense ànim de lucre de Castelldefels, i grups de caràcter no associatiu.

Quan es pot sol·licitar

Segons el tipus de reserva caldrà fer la sol·licitud de forma diferent:

– Reserva de l’espai per una activitat estable: Caldrà fer la sol·licitud de reserva en el període establert a tal efecte.

– Reserva de l’espai puntualment: Caldrà fer la sol·licitud de reserva amb 30 dies d’antel·lació.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Màxim 15 dies.Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitació presencial

Pas a pas

1.- Recepció de la sol·licitud degudament emplenada i signada, presencialment o per correu postal.

2.- La Unitat Tècnica de Cultura us comunicarà la resolució de la vostra sol·licitud.

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

Arxius descarregables adicionals

Sol_AssaigTeatre.pdf