Lloguer de l’espai de representació del Teatre Plaza.

Lloguer de l’espai de representació del Teatre Plaza, per activitat de caire cultural, artístic, educatiu i cívic.

Tràmits relacionats:

Abast i requisits

Qui ho pot sol·licitar

Associacions, col·lectius i entitats sense ànim de lucre, grups de caràcter no associatiu i particulars

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l’any

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

1.Antelació mínima de 20 dies naturals de la data de l’activitat i màxima de tres mesos 2.Contacte en un termini màxim de 15 dies des de la data de recepció de la sol·licitud. Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud presencialment.

2. En un termini màxim de 15 dies ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar la disponibilitat de la data i l’hora sol·licitada així com la resta de documentació necessària per finalitzar el tràmit.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Sol·licitud degudament emplenada i signada.

2. Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil.

Models de documentació a emplenar

Arxius descarregables adicionals

Sol_LloguerTeatre.pdf