Preinscripció i matriculació a l’Escola Municipal de Dansa

L’Escola Municipal de Dansa és un servei de l’Ajuntament de Castelldefels que té com a objectiu donar la formació de base per a la pràctica de la dansa i esdevenir un servei educatiu i formatiu de qualitat i fomentar el gust per aquesta activitat artística.

Abast i requisits

Qui ho pot sol·licitar

Es pot matricular alumnat a partir de 4 anys (any de naixement 2018) i alumnat d’1 a 3 anys acompanyats de pare/mare/tutor/a (Grup de Dansa en familia)”. L’alumnat entre 9 i 18 anys farà una prova els dies marcats al calendari per tal d’assignar els grup i nivell més adient

Quan es pot sol·licitar

Del 3 de maig a les 9 h i finalitza el 10 de maig a les 21 h

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Informació Relacionada

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Tramitació telemàtica