Concurs escolar Carta de Reis

En relació a la Cavalcada de Reis anual, s’organitza un sorteig per a que les escoles de Castelldefels participin, presentant cartes dirigides a Ses majestats els Reis d’Orient on els nens i nenes demanen els seus desitjos i voluntats.

 

Abast i requisits

Qui ho pot sol·licitar

Totes les classes de tercer i quart de primària de les escoles de Castelldefels.

Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació és del 13 de novembre al 10 de desembre inclosos de 2023, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ( Ajuntament de Castelldefels), de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Termini de resolució i sentit del silenci

silenci negatiu

Informació Relacionada

[+] Informació detallada

Tramitació telemàtica

Tramitació presencial

Pas a pas

Cada escola seleccionarà una carta per classe.
Aquesta carta es presentarà a l’Oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, per registre d’entrada, en un sobre tancat signat amb un pseudònim.
Dins d’aquest sobre ha d’anar un altre sobre, també tancat, que contindrà el nom de l’escola i de la classe guanyadora.
Les escoles interessades a participar han de presentar una instància en l’Oficina d’Atenció Ciutadana que s’ha d’entrar per registre, juntament amb un sobre tancat amb un pseudònim, on estaran les cartes que presenten.
Una vegada finalitzat el termini, un jurat es reunirà i decidirà la carta guanyadora.
L’Àrea de Festes es posarà en contacte amb l’Escola guanyadora per a concretar els detalls de la participació en la festivitat

Documentació que ha d’aportar la persona sol·licitant

Cada escola seleccionarà una carta per classe. Aquesta carta es presentarà en un sobre tancat signat amb un pseudònim. Dins d’aquest sobre hi ha d’anar un altre sobre, també voltat, que contindrà el nom de l’escola i de la classe guanyadora.