Carta de Serveis Festes

Presentació

Tenim com a objectiu fomentar i organitzar festes populars així com donar suport a les entitats culturals i veïnals que organitzen i realitzen activitats lúdiques i festives.
Les festes populars són un factor que millora la qualitat de vida ja que esdevenen un element de socialització, reforcen el sentiment de pertinença i d’identitat col·lectiva, afavoreixen la cohesió i la vertebració social i ens permeten fomentar el sentit lúdic de la vida.

Tots aquests elements són importants per desenvolupar l’esperit cívic i el compromís del ciutadà respecte dels altres ciutadans i envers l’espai públic col·lectiu que és la ciutat.

On som i com contactar amb nosaltres:

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado
Carrer del Bisbe Urquinaona 19-21 (2a planta)
08860 – Castelldefels
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h atenció presencial (és important concertar cita prèvia)
Telèfon: 93 665 11 50 – Extensió: 1373

Adreça electrònica:
cultura@castelldefels.org

Responsable polític
Jordi Maresma

Responsables tècnics
Cap de secció: Joan Lluís Amigó
Cap d’Unitat: Chelo Castro
Tècnics: Paco Avila, Rosa Beltrán i Meritxell Serveto.

Podeu obtenir més informació dels nostres tràmits i serveis a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)


Serveis que us oferim

Suport i foment de l’associacionisme

 • Suport a les activitats de la Comissió de Festes impulsant la realització d’activitats festives.
 • Suport econòmic i col·laboració amb les entitats festives, mitjançant la convocatòria anual de subvencions.
 • Cessió de locals per a activitats festives a entitats i associacions inscrites en el Registre d’entitats de Castelldefels.
 • Assessorament tècnic a les associacions i entitats.

Organització, suport i coordinació de festes

 • Programació conjunta amb la Comissió de festes dels actes del calendari festiu.
 • Difusió del calendari festiu a través dels mitjans de comunicació (la web, larevista El Castell, les subscripcions electròniques, les xarxes socials i la ràdio).
 • Col·laboració amb les altres entitats de la ciutat i Associacions de Veïns delmunicipi per a la celebració d’esdeveniments festius (festes de barri, etc).
 • Organització de la Festa de Reis
 • Organització de la Festa de Carnaval
 • Organització de l’Aplec de Bruguers
 • Organització de les Festes del Mar
 • Organització de la Festa Major d’Estiu
 • Organització de la Castanyada
 • Organització de la Festa Major d’Hivern
 • Coorganització, amb les entitats, de les Festes de Barri

A què ens comprometem

 • A donar informació, amb cita prèvia, de forma presencial i per correu electrònic, en menys de 48 hores hàbils.
 • A fer arribar a la ciutadania la informació festiva de la ciutat.
 • A gestionar en funció de la disponibilitat, els espais per a la realització d’activitats per part de les associacions i entitats inscrites al registre de l’Ajuntament,.
 • A mantenir un mínim de dues sessions anuals amb la Comissió de Festes per a la realització de la programació festiva.
 • A gestionar una convocatòria anual per a la subvenció de projectes d’entitats i associacions de caire festiu.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre d’activitats realitzades anualment.
 • Afluència de públic respecte al públic previst (anual).
 • Nombre de publicacions trimestrals .
 • Nombre de sessions amb la Comissió de Festes.
 • Nombre d’entitats participants a la Comissió de Festes en relació amb el nombre d’entitats convocades.
 • Percentatge d’entitats festives subvencionades respecte al total d’entitats sol·licitants de subvencions.
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

 Indicadors Festes 2017

Indicadors Festes 2018

Indicadors Festes 2019


Informació complementària

Drets generals de la ciutadania

 • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.
 • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

 • Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la web: www.castelldefels.org/suggeriments/
 • Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies