Carta de Serveis de Cultura

Presentació

Tenim l’objectiu de difondre la cultura a la ciutadania mitjançant la programació cultural, la recerca i la difusió del patrimoni local, la programació de les polítiques culturals de proximitat, així com el suport i el foment de l’associacionisme.

Podeu obtenir més informació dels nostres tràmits i serveis a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

On som i com contactar amb nosaltres

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado
Carrer del Bisbe Urquinaona 19-21 (2a planta)
08860 Castelldefels -Barcelona-
Telèfons: 93 665 11 50 Ext. 1373

Adreces electròniques:
cultura@castelldefels.org

Pàgina web cultura:
www.castelldefelscultura.org

Horari: de dilluns a divendres de 10h a 14 h atenció presencial. Important: Cal concertar cita prèvia.

Polític responsable: Jordi Maresma
Cap de secció: Joan Lluïs Amigó
Cap Unitat: Chelo Castro
Tècnics: Rosa Beltrán, Paco Ávila i Meritxell Serveto.


Serveis que us oferim

Gestió dels serveis culturals estables i d’equipaments culturals

Suport i foment de l’associacionisme cultural

 • Suport econòmic i col·laboració amb les entitats culturals per a projectes culturals segons les bases de la convocatòria establerta.
 • Servei d’assessorament tècnic a les entitats.
 • Cessió de locals per a activitats culturals.
 • Suport logístic a les entitats i associacions en l’organització de les activitats festives.

Programació d’activitats de difusió cultural

 • Programació estable de teatre distribuïda en dos semestres.
 • Programació estable de cinema d’autor en versió original.
 • Programació estable de música.
 • Exposicions a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca i al Teatre Plaza.
 • Programa Acosta’t a la cultura. Cursos, conferències, tallers i rutes.
 • Programació de Sant Jordi.

Suport a altres programes

 • Programa Viu el Parc. Té l’objectiu de donar a conèixer el parc del Garraf i es realitza conjuntament amb els municipis que l’envolten.
 • Programació de teatre infantil i familiar.
 • Mostra ”El Documental del mes”

Recerca i difusió del patrimoni cultural de la ciutat

 • Col·lecció bibliogràfica d’història local.
 • Suport a la investigació i difusió del patrimoni cultural.
 • Castelldefels E-books.

Publicacions


A què ens comprometem

 • A donar informació del nostre àmbit de forma presencial (amb cita prèvia), i per correu electrònic amb menys de 48 hores hàbils.
 • A mantenir actualitzada la informació de la programació cultural a la web municipal, així com les subscripcions electròniques a les xarxes socials.
 • A enviar Newsletter (subscripcions electròniques: relació d’activitats, Teatre Plaza, Acosta’t a la Cultura).
 • A garantir la informació de manera anticipada als mitjans de comunicació.
 • A dissenyar i executar la programació cultural en dos semestres (teatre, música, exposicions, cinema, cursos, conferències, tallers, etc.).
 • A cedir gratuïtament els recursos disponibles a les associacions culturals inscrites al Registre Municipal, sempre que es realitzi amb l’antelacióprevista i en funció de la disponibilitat.
 • A mantenir i potenciar espais de comunicació a les diferents Comissions com a fòrum d’opinió de les programacions culturals, amb un mínim d’unaconvocatòria anual.
 • A establir convenis de col·laboració amb entitats per promoure les activitats del teixit associatiu.
 • A obrir una convocatòria anual per a la subvenció de projectes d’entitats i associacions de caire cultural.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre anual d’activitats realitzades (obres de teatre, concerts, exposicions, conferències, cursos, tallers, etc.).
 • Percentatge d’ocupació dels espais (anual).
 • Variació anual del nombre de subscripcions electròniques: Acosta’t a la Cultura, Teatre Plaza, Relació d’activitats.
 • Percentatge d’entitats culturals subvencionades respecte al total de subvencions sol·licitades a l’Àrea de Cultura i Festes
 • Percentatge d’ocupació en les programacions culturals.
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

Indicadors Cultura 2017

Indicadors Cultura 2018

Indicadors Cultura 2019


Informació complementària

Drets generals de la ciutadania

 • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.
 • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

 • Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la web: www.castelldefels.org/suggeriments
 • Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.