La cultura és l’eix vertebrador de la societat del benestar, en tant que garantir el dret d’accés a la cultura és sinònim de d’avançar contra l’exclusió social i posa els fonaments de la igualtat d’oportunitats. Aquest ha de ser sempre un dels objectius irrenunciables per als qui aspirem a viure i conviure en societats democràtiques, lliures i cohesionades socialment, ja que és una porta oberta a un univers de diversitat que alimenta la nostra capacitat de formular noves preguntes. I és en la recerca de noves respostes quan creixem com a persones i com a societat, ajudant-nos a prendre consciència de qui som i on volem arribar com a poble i com a ciutat.

La cultura ens connecta amb les nostres arrels a través de la tradició oral i del ric patrimoni històric, com és el cas de Castelldefels, i ens enriqueix com a persones i com a comunitat, contribuint a la nostra identitat col·lectiva. El castell, senyera de la nostra ciutat, n’és probablement el millor exemple, però no pas l’únic: les torres de defensa, l’Edifici de la República, la varietat de la nostra cultura popular. Tots ells són part de la nostra herència comuna que ens explica el nostre passat alhora que ens permet entendre com som avui.

És fonamental que la política cultural a la nostra ciutat s’orienti cap el coneixement del territori, dels elements i les persones que en són protagonistes, ja que del coneixement en neix l’amor, el respecte i la cura.

Foto Alcaldesa

MARIA MIRANDA CUERVAS

Alcaldesa

Grupo Municipal Partit dels Socialistas de Catalunya – Candidatura de Progrés
alcaldessa@castelldefels.org

Foto Regidora Cultura

JORDI MARESMA I SEGARRA

Concejal-delegado de Cultura,
Fiestas y Participación Ciudadana

Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
jordi.maresma@castelldefels.org