Memòria en blanc i negre

Autor:
Jordi Notó

Idioma:
Català

La memòria és fruit de visions, sentiments i sensacions que tenen tants matisos com persones que les comparteixen. Amb aquest llibre l’aoutor preten compartir noves històries que no s’ha pogut inventar ja que pretén ser un testimoni fidedigne de la realitat d’aquesta ciutat.

Llegir online