JACIMENT PREHISTÒRIC DE LA COVA FUMADA

Cova natural, molt modificada, està situada al carrer de la Cova Fumada, 3. Possible lloc d’habitació en el Paleolític Superior/Neolític (15000-3000 aC). Una visita, a començaments dels anys vuitanta del segle XX, va permetre entreveure-hi algun tipus de material lític datat en l’època esmentada. Excavacions posteriors, conduïdes per l’arqueòleg Artur Cebrià, no van donar, en canvi, cap resultat positiu.