COVA DEL RINOCERONT DE LA PEDRERA DE CAN AYMERICH

El jaciment arqueològic i paleontològic de la cova del Rinoceront es localitza dins el terme municipal de Castelldefels, entre els barris de Bellamar i Montmar. Se situa en els primers estreps més suaus del massís calcari del Garraf, just on aquest entra en contacte amb l’extrem meridional de la plana holocena del delta del riu Llobregat. Actualment, la cavitat es troba seccionada verticalment pel darrer front d’explotació de la pedrera de ca n’Aymerich, anteriorment coneguda com a pedrera Altissent. L’extracció massiva de pedra calcària ha desfigurat enormement el relleu original i ha destruït la major part de la cova del Rinoceront, així com la seva entrada originària.