BARCA MEDIEVAL DEL CANAL OLÍMPIC

Barca medieval trobada amb motiu de les obres de construcció del canal de Piragüisme a l’any 1992. Del segle XIV, es troba a les instal·lacions del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (Girona).