ASPIRO (Aspiració)

De Clemente Ochoa. Situada a la Pl. Esperanto.