XXVIII Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix

La bellesa singular dels paratges dels parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix convida els amants de la fotografia a sortir amb els estris a punt per captar els matisos dels paisatges, les llums i els contrastos.

El programa Viu el parc us convida a presentar les vostres fotografies al XXVIII Concurs de Fotografia d’aquests tres parcs que organitzen conjuntament la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castelldefels amb el Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels, i que es regula segons les bases següents:

1. Tema. S’estableixen dues modalitats temàtiques:
• Modalitat 1. Els parcs. Qualsevol imatge que reflecteixi el patrimoni natural i cultural dels parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix.
• Modalitat 2. La Matinal. Qualsevol instantània dels actes de la Matinal Viu el parc que se celebrarà el diumenge 6 de novembre al Conjunt monumental
d’Olèrdola.

2. Concursants. El concurs és obert a qualsevol persona afeccionada a la fotografia.

3. Obres. S’hi podran presentar fins a un màxim de tres fotografies, en cadascuna de les dues modalitats.

4. Procediment. Qualsevol procediment, tant en blanc i negre com en color. Les fotografies han de ser lliurades sobre paper fotogràfic.

5. Format. El format de les fotografies és lliure, però han d’anar muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30 x 40 cm i amb un gruix no superior a 2 mm.

6. Jurat. Es designarà oportunament i estarà format per persones de prestigi reconegut; hi actuarà com a secretari un membre de l’Ajuntament de Castelldefels. Els membres del jurat podran ser designats per les tres entitats promotores del premi: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels i Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. Data límit d’admissió i lloc de presentació. Les obres es presentaran o s’enviaran dins d’un sobre, abans de les 14 h del divendres 25 de novembre del 2022 a l’Ajuntament de Castelldefels, Regidoria de Cultura, plaça de l’Església, s/n 08860 Castelldefels. En el sobre, hi haurà de dir: «XXVIII Concurs de Fotografia Viu el parc, dels parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix, 2022» i al dors de cada fotografia presentada es farà constar el títol de la fotografia, el nom, els cognoms, l’adreça i els telèfons de l’autor i de l’entitat fotogràfica a la qual pertany, si escau, i el correu electrònic.

8. Veredicte i lliurament de premis. Es farà públic el divendres 2 de desembre del 2022, a les 20 h, a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels, coincidint amb la inauguració de l’exposició.

9. Premis. Per a la primera modalitat s’estableixen els premis següents: un primer premi de 375 euros, un segon premi de 200 euros i un tercer premi de 150 euros. Per a la segona modalitat s’estableixen un primer premi de 250 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi de 100 euros. I, per tant, l’import total dels premis serà de 1.225 euros.

10. Exposició de les fotografies. Les còpies de les fotografies guanyadores quedaran en dipòsit de la Diputació de Barcelona. Cap dret de reproducció de les imatges no podrà ser transferit a tercers sense el consentiment previ de l’autor. L’organització es reserva el dret de publicar un catàleg i exposar una selecció de les fotografies presentades en els llocs que consideri d’interès. En acabat, però, les fotografies no premiades es retornaran als autors, no abans
del final de novembre del 2023. Qualsevol aspecte imprevist serà resolt per l’organització.

11. Respecte per l’entorn. Els participants actuaran de manera respectuosa i discreta. Minimitzaran el seu impacte sobre el medi natural i sobre els seus habitants i contribuiran a restaurar les condicions de l’entorn. No s’acceptaran fotografies que el jurat consideri que hagin afectat la fauna o l’entorn de manera explícita.

12. Drets d’imatge. Els participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones que apareixen a les seves fotografies i de possibles reclamacions.

13. Acceptació de les bases. L’acceptació de les bases pressuposa l’acceptació de la incorporació de les dades personals a un fitxer, les quals només s’utilitzaran per fer difusió d’aquest concurs fotogràfic o d’altres organitzats per la Diputació de Barcelona (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal).

DESCARREGAR EL PROGRAMA