Equipaments culturals al 100%

Els equipaments culturals recuperen el 100% de l’aforament.

Atès la millora en la situació sanitària per a la COVID-19 amb una disminució en totes les regions sanitàries de la taxa d’incidència a 7 dies que indiquen que la incidència de casos és estable, amb una taxa de 23,2 casos per 100.000 habitants, amb una Rt que  presenta valors per sota d’1 amb una tendència decreixent (Rt=0,80),  segons la RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d’octubre, es modifiquen les mesures previstes en anteriors resolucions per tal d’adequar-les a la situació epidemiològica i assistencial que, com s’ha constatat, permet fer un avançament significatiu en el nou procés de desescalada iniciat en les darreres setmanes.

A mode general les principals modificacions introduïdes pel que fa a la Cultura:

  • Supressió de les limitacions d’aforaments generals
  • Se suprimeix els límits màxims del nombre de persones assistents a esdeveniments, amb caràcter general.

Amb aquestes noves mesures, el Teatre Plaza, la sala Margarida Xirgu i la sala polivalent del Centre Cívic Vista Alegre ja poden obrir les seves portes amb el 100% de l’aforament.