Ens fa una il·lusió especial poder presentar-vos aquest llibre. Per que parla de Castelldefels i crec que ens ajudarà a conèixer-la millor. I quan millor coneixes una persona o un territori, és quan també aprens a estimar-lo com és i a tenir-ne cura.

Aquest llibre tampoc és ben bé com els altres. I no només per que parla de nosaltres i d’on venim, sinó per que juntament amb el llibre, també editarem material per poder treballar-lo a les aules de les nostres escoles. Castelldefels és teu; és meu, és de tots i totes. I el seu patrimoni històric i cultural és també una part de nosaltres mateixos. Una herència que hem rebut i que hem de saber cuidar i transmetre als qui ens seguiran. La història ni comença ni acaba en nosaltres, però en som protagonistes.

FITXA DEL LLIBRE

Descobreix la història de Castelldefels

El Castell de Castelldefels

A d’alt d’un turó de 59m d’alçada sobre el nivell del mar, dominant la zona sud del Delta del Llobregat i sobre el que va ser un poblat iber i una vil·la romana, s’aixeca el Castell de Castelldefels.

Més informació...

Elefant Prehistòric trobat a Castelldefels

Les excavacions arqueològiques a la cova del Rinoceront de Castelldefels, dirigides per investigadors del Grup de Recerca del Quaternari-SERP (Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques) de la UB, van descubrir al 2012 part de l'esquelet d'un elefant infantil.

Més informació...

La cova Fumada

Aquesta cavitat, citada ja en documents de l’any 1163 amb el nom de “spelunca cremata”, es troba en el límit del municipi de Castelldefels, al barri de Bellamar.

Més informació...

Can Aymerich – Cova del Rinoceront

A la cantera de Can Aymerich, massís del Garraf, es troba el jaciment arqueològic i plaeontològic de la Cova del Rinoceront.

Més informació...

Els ibers a Castelldefels

A Castelldefels, les prospeccions realitzades arreu del terme, el 1985, van palesar la presència d'una sèrie de nuclis ocupats al període ibèric. El més important de tots era al cim i als vessants del turó del Castell. Controlava l'arribada per mar i és probable que tingués un petit lloc abrigat on devien amarrar les embarcacions, el qual, potser, caldria situar cap al centre del poble actual, entre el mateix turó del Castell i el de la Muntanyeta, on també s'han detectat vestigis d'un poblat.

Més informació...

La Vil·la Romana i el Cippus

Les vil·las romanes eren edificacions que formaven el centre d’una propietat agraria a la Roma antiga. Es van convertir en grans residències aristocràtiques que convinavem funcions residencials i productives.

El cippus, trobat a la vil.lae de Castelldefels és de pedra calcària, fa 93 cm de llargària, per 60 cm d'amplària i 52 cm de gruixària; el camp epigràfic fa 78 cm de llarg per 48,5 cm d'ample. A la cara lateral dreta, presenta dos orificis cilíndrics. Tot l'element és ben tallat, excepte la cara superior, on segurament recolzava un coronament, potser una estàtua, i només va ser desbastada superficialment, atès que presenta irregularitats considerables.

Més informació...

El naixement de Castelldefels

Fou en el segle X quan representants del monestir de Sant Cugat pujaren al turó de Santa Maria on reposaven les restes del que havia estat una vil·la romana i, probablement, miraren a mar, un mar que s'estenia proper com recullen dos documents del Cartulari de Sant Cugat. Un, de l'any 972, diu: "Castello de Felix is prope ipsa mare". L'altre, datat l'any 1177, especifica: "Castrum Felix, iuxta ipsum podium versus mare".

Més informació...

Un vaixell medieval al canal olímpic

Durant les obres de construcció del canal olímpic van aparèixer les restes d'una nau medieval que s'enfonsà en el que antigament havien estat els aiguamolls de la desembocadura del Llobregat. Es tractava d'una embarcació de petit cabotatge, pertanyent al grup de les barques, segurament un llagut de 9,5 o 10 m i el seu tonatge entre les 4 i 5,4 tones. Arboraria un pal llatí, i tindria la possibilitat d'armar fins a sis rems per banda. La barca es dedicava al transport de peix, probablement en conserva, envasat en unes gerres enserpellades. Com a datació de les ceràmiques trobades al vaixell, i que són els principals elements per datar el jaciment, proposem una cronologia que abastaria la segona meitat del segle XIV.

Més informació...

Les Torres de la Guaita

Les torres, junt amb el Castell, són els elements més significatius de Castelldefels. Actualment es conserven dotze. Tres medievals (Torre de Guaita a la plaça del Castell, Torre Moruna i Torre de defensa del sud de l’esglèsia del Castell). La resta daten del s. XVI quan els i les habitants de Castelldefels havien de defensar-se de pirates i bandolers.

Patrimoni

Llibre "El castell i les torres"

Els mals usos

Es coneixen com “mals usos” el conjunt de costums feudals, generalment gravàmens, als que els Senyors sotmetien als pagesos a l’època mitjana i moderna. Aquestes obligacions es poden relacionar amb el Ius Maletractandi, un dret aprovat per les Corts de Cervera del 1202 que facultava els senyors per maltractar, empresonar i desposseir els pagesos dels seus béns.[1]

Els mals usos varen ser una de les causes, si bé no l'única, de la Guerra dels remences, entre 1460 i 1486, any en què foren abolits per Ferran II d'Aragó per la sentència arbitral de Guadalupe, amb un pagament previ de 60 sous per mas, i abolia el dret a maltractar i molts altres abusos senyorials menors.[10] Els pagesos van conservar el domini útil del mas, però havien de fer homenatge al senyor i pagar drets emfitèutics i feudals.

Més informació...

Abolició dels mals usos

Els capbreus

Aquest pergamí de 430 anys és el document més àntic que se conserva a l’Arxiu Municipal de Castelldefels. Es tracta del 'Capbreu' que Pere Térmens firmó con el señor Joan Hug Fivaller March i de Palau, barón del Eramprunyà.El pergamí forma part del Fons Savall.

Més informació...

Notícia relacionada

Reconstruccions del Castell des del 1550

Des de la seva creació el Castell ha sofert diverses ampliacions i reformes, com la construcció del cos A al 1550, la construcció del cos B al s. XVIII o la reforma, un cop el castell es trobava en runes, del 1897.

Mapa de Nicolàs de Credença, any 1586, en el que es veu la torre Barona, així com la nova silueta del castell de Castelldefels posterior a la seva reconstrucció al 1550, amb la torre reforçada (Foto: Javier Clemente/ GREHIC)

Més informació...

Margarida Teresa d’Àustria

La darrera espanyola a la Corte Austriaca (1651-1673). Immortalitzada per Diego Velázquez a la seva famosa obra “Las Meninas”. Tenia 12 anys quan el seu pare, el rei, va iniciar les negociacions per casar-la amb l’emperador del Sacro Imperi Romà Germànic Leopold I. El 18 de juliol de 1666 l’emperadriu va desembarcar a Castelldefels procedent de Cartagena i en camí a Viena, acompanyada de 27 galeres. Mor als 22 anys a causa dels continus embarassos i parts.

Més informació...

La Guerra del Francès

Nom que es dóna a la guerra contra Napoleó que tingué lloc del 1808 al 1814. fou un conflicte bèl·lic entre Espanya i el Primer Imperi Francès que s’inicià amb l’entrada de les tropes napoleòniques i que va acabar amb el retorn de Ferran VII d’Espanya al poder.

"Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío", de Francisco de Goya, representen la repressió de l’exercit francès del 3 de maig a Madrid.

Més informació...

Ajuntament a principis del s. XX

“Un Segell i un llibre d’actes que no apareixen”

Desde 1895 l’alcalde de Castelldefels era Francisco Viñas (ho serà fins al 1903, quan gunaya una candidatura republicana). El dia de la constitució del nou Ajuntament Viñas marxa sense signar el llibre d’actes, tot i les advertències, el llibre desapareixerà durant molts anys, així com el segell que el secretari tampoc no retornarà.

Foto: Castelldefels 1909

L’arribada del Ferrocarril a Castelldefels

El 1881 va tenir lloc la inauguració de l’Estació de Castelldefels amb l’arribada al municipi d’un ferrocarril de 500 viatgers.

Lluís Companys a Castelldefels

Al març del 1936 el President Companys torna a Catalunya després d’haver estat empresonat a Cadis. Arriba a l’estació de Castelldefels on l’espera el cotxe oficial. Arriba febril i cansat. Allà pujarà al cotxe i continuarà el viatge a Barcelona on més de set centes mil persones el rebran a la Plaça de la República (ara Sant Jaume), on farà el seu conegut discurs que inclou la frase: “tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a guanyar”.

Bombardeig a Castelldefels

Els avions, com el conegut com “la Pava” (un Heinkel-46) procedien de Mallorca i ben sovint deixaven caure bombes a Castelldefels, principalment al voltant de la fàbrica de la Rocalla. Els veïns i veïnes fugien a Can Viñas o a les coves, a can Pardal. També al casc urbà hi havia refugis, com el que es conserva sota la Casa de la Cultura.

Testimonis de la Guerra Civil

Els brigadistes al Castell i el final de la guerra

Els brigadistes eren un cos de voluntaris civils, d’obrers, de treballadors, de tot el món que van venir durant la guerra per donar suport a la República, contra el cop d’estat Franquista. Als desertors del cos, els van empresonar al Castell de Castelldefels.

Foto: Dibuixos dels brigadistes a les parets de les cel·les del Castell.

Notícies

Sobre el final de la Guerra a Castelldefels

Primeres eleccions democràtiques: 3 d’abril de 1979

El PSC va aconseguir 8 regidors de 21 i Agustí Marina es va convertir en el primer alcalde de la democràcia a Castelldefels, amb els vots del PSUC. El pacte va durar només un any però els i les socialistes van poder acabar la legislatura amb els vots de l’extinta UCD.