ASSOCIACIÓ DE MEDIADORS INTERCULTURALS RUMANESOS QUORUM

Adreça: Av. Manuel Girona, 32 4r 2a

Pàgina web:

Correu-e: dianadinu@ya.com  

Descripció:

1. Promoure la identitat soci-cultural de la comunitat d'immigrants romanesos a través de creacions, traduccions i publicacions d'obres i estudis i a través de projectes de diversos àmbits.
2. Difondre la cultura del poble romanès a través de l'organització i participació en cursos, assessoraments, conferències, taules de debat, tallers i esdeveniments soci-culturals.
3. Promoure i defensar la imatge internacional de Rumania i del poble romanès.
4. Facilitar la integració social, cultural i laboral entre el col·lectiu d'immigrants romanesos i la societat d'acollida en col·laboració amb entitats i l'administració pública, oferint serveis de mediació.
5. Defensar els drets humans i la no-discriminació per raons ètniques i racials.
Les línies de treball i actuació de l'associació per aconseguir aquests objectius establerts pels seus estatuts són:
1. Àrea mediació intercultural/ traducció/interpretació (català, castellà, romanès, francès, engonals, portuguès)
2. Àrea assessorament (estrangeria i sociolaboral)
3. Àrea educacional (cursos per a adults i nens)
4. Àrea soci-cultural